VÅRE TIDLIGERE KULL 

Våre Kaï Kull 

Våre Shiba Kull